Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Veřejná vyhláška Kraje Vysočina

 Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - opatření obecné povahy.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 204 ze dne 16. 9. 2012

  Program zasedání:

Oznámení o době a místě konání voleb do krajského zastupitelstva

 viz příloha

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 204 ze dne 26. 8. 2012

 Program zasedání:
 

1)       pí Malíšková - prodej pozemku
2)       Předání majetku sdružení Dobrovolných hasičů Dubovice
3)       Školka – finální úpravy, fasáda

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 203 ze dne 5. 8. 2012

 Program zasedání:

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 202 ze dne 15. 7. 2012

Program zasedání:

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 201 ze dne 24. 6. 2012

Program zasedání:
 

1)       Pavel Höfer - žádost o palivové dříví
2)       Komíny – Štípek
3)       Školka - finální úpravy a fasáda

Chystaná změna územního plánu č. 4 Dubovice

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 200 ze dne 3. 6. 2012

 Program zasedání: