Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.8.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.8.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Stavební úpravy v prostorách budovy OÚ a školky
4) Obecní vodovod
5) Pronájem pozemku p.Novotný – žádost o snížení nájemného
6) Různé
7) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.7.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.7.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Stavební úpravy v podkrovních prostorách budovy OÚ
4) Oprava místních komunikací
5) Havárie vodovodu
6) Pronájem pozemku p.Novotný žádost o snížení nájemného
7) Žádost pana Pavla Váni o odprodej pozemku
8) Práce v obecních lesích

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet obce DUBOVICE za rok 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubovice za rok 2015.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

DNE 26.5.2016 V DOBĚ OD 8:00 DO 13:00HOD. PROBĚHNE PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DO OBCE DUBOVICE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.5.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.5.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 4) Práce v obecních lesích 5) Záměr pronájmu pozemku 6) Různé 7) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.4.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.4.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2016
4) Černá skládka lokalita „Kliky“
5) Stavební úpravy podkroví budovy OÚ
6) Smlouva o zřízení věcného břemene
7) Změna rozpočtu č.1
8) Brigády
9) Různé
10) Příjmy a výdaje

Suplementy s BCAA pro svalový objem a sílu.