Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 5.2.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 5.2.2017

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Rozpočet na rok 2017
4) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2016
5) Záměr prodeje pozemků
6) Odměny za práce pro obec
7) Různé
8) Příjmy a výdaje

Rozpočet obce Dubovice na rok 2017

Rozpočet obce Dubovice na rok 2017

http://dubovice.cz/sites/default/files/Návrh Dubovice rozpocet 2017.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.1.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.1.2017

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Návrh rozpočtu na rok 2017
4) Práce v lesích
5) Různé
6) Příjmy a výdaje

Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 5.2.2017 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 11.12.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 11.12.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Majetkové záležitosti – pozemky p.Hron
4) Oprava mostu
5) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2016
6) Rozpočtové provizorium na rok 2017
7) Odstranění stromů
8) Změna rozpočtu
9) Rozpočet na rok 2017
10) Různé
11) Brigády

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 13.11.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 13.11.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Majetkové záležitosti – p.Hron - pronájem pozemků
4) Obecní vodovod
5) Majetkové záležitosti – prodej pozemku
6) Majetkové záležitosti – pronájem pozemku
7) Žádost paní Leligdonové – úhrada nákladů za likvidaci hmyzu
8) Změna rozpočtu

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 18.9.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 18.9.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Změna nájemní smlouvy s MŠ Dubovice
4) Obecní vodovod
5) Majetkové záležitosti – žádost o prodej pozemku
6) Práce v obecních lesích
7) Brigády
8) Různé
9) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4. 9. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 4.9.2016
Program:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.8.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.8.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Stavební úpravy v prostorách budovy OÚ a školky 4) Obecní vodovod 5) Pronájem pozemku p.Novotný – žádost o snížení nájemného 6) Různé 7) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.7.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.7.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Stavební úpravy v podkrovních prostorách budovy OÚ 4) Oprava místních komunikací 5) Havárie vodovodu 6) Pronájem pozemku p.Novotný žádost o snížení nájemného 7) Žádost pana Pavla Váni o odprodej pozemku 8) Práce v obecních lesích 9) Různé 1

Suplementy s BCAA pro svalový objem a sílu.