Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 5.3.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 5.3.2017

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Prodej pozemků
4) Finanční dar pro Centrum LADA Pacov
5) Odborná příprava velitelů jednotky požární ochrany obce
6) Změna rozpočtu
7) Žádost o stanovisko – posunutí plotu
8) Různé
9) Příjmy a výdaje

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

http://dubovice.cz/sites/default/files/Ozameni_eon.pdf

Změna územního plánu č. 4

 Níže uvádíme odkazy na dokumenty týkající se změny územního plánu číslo 4:
Z4 - ÚPO_Dubovice -1 - Výkres základního členění území

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 5.2.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 5.2.2017 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Rozpočet na rok 2017 4) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2016 5) Záměr prodeje pozemků 6) Odměny za práce pro obec 7) Různé 8) Příjmy a výdaje

Rozpočet obce Dubovice na rok 2017

Rozpočet obce Dubovice na rok 2017 http://dubovice.cz/sites/default/files/Návrh Dubovice rozpocet 2017.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.1.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.1.2017 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Návrh rozpočtu na rok 2017 4) Práce v lesích 5) Různé 6) Příjmy a výdaje Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 5.2.2017 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.

Suplementy s BCAA pro svalový objem a sílu.