OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

DNE 26.5.2016 V DOBĚ OD 8:00 DO 13:00HOD. PROBĚHNE PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DO OBCE DUBOVICE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Závěrečný účet za rok 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.5.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.5.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 4) Práce v obecních lesích 5) Záměr pronájmu pozemku 6) Různé 7) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.4.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.4.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2016
4) Černá skládka lokalita „Kliky“
5) Stavební úpravy podkroví budovy OÚ
6) Smlouva o zřízení věcného břemene
7) Změna rozpočtu č.1
8) Brigády
9) Různé
10) Příjmy a výdaje

Suplementy s BCAA pro svalový objem a sílu.