Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 218 ze dne 30. 6. 2013

 1) Odprodej pozemků panu Hronovi
2) Příspěvky paní Lelingdonové
3) Poptávkové řízení – opěrná zeď a vydláždění dvoru
4) Schválení závěrečného účtu
5) Účetní závěrka 2012
6) Dřevo po vichřici
7) Brigády
8) Roční dotace hasičům
9) Změna územního plánu č. 4
10) Záměr prodeje a záměr pronájmu
11) Příjmy a výdaje
Příští jednání se uskuteční: 21. července 2013 od 19:00 v obecním úřadu Dubovice.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé