Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 221 ze dne 8. 9. 2013

1) Pan Sankot - dříví
2) Školné Dubovických dětí
3) Lelingdonová - příspěvky
4) Kontrolní komise
5) Dušan Bláha – více práce
6) Rozhodnutí o schválení
7) Příjmy a výdaje
 
Příští jednání se uskuteční: 29. září 2013 od 19:00 v obecním úřadu Dubovice.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé