Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 183 ze dne 15. 5. 2011

Program zasedání:
1) Návrh usnesení - Návrh zadání změny

Zavěrečný účet 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 182 ze dne 24. 4. 2011

Program zasedání:
 
1) Školka - informace od potencionální zájemkyně o provozování
2) Přestavba budovy - pokračování
3) Uložení peněz na termínovaný vklad
4) Audit
5) Výdaje a příjmy
6) Pan Hron a voda
7) Vytěžení kůrovcového dřeva
8) Obecní brigády

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 181 ze dne 3. 4. 2011

 Program zasedání:

1) Informace o cestách
2) Bankovní produkt
3) Žádost o pozemek Weidemannová
4) Výdaje
5) ZO převod pozemku
6) Přestavba školky
7) Značky do "Klik"
8) Odbor životního prostředí schvaluje zalesnění pozemku za kravínem
9) Buldozer za kravín

Oznámení změny územního plánu č. 3 obce Dubovice

 Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 180 ze dne 13. 3. 2011

Program zasedání:
1) Rozpočet obce na rok 2011
2) Výtka k zveřejňování zápisů
3) Vodné
4) Vyhodnocení zimní údržby
5) Vyhodnocení nabídek na vrt a odizolování školy
6) Starosta informuje zastupitelstvo
7) Cesty a ostatní pozemky od Pozemkového fondu
8) Schválení vyhlášek
9) Schválené výdaje a příjmy
10) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
11) Úkoly ze zastupitelstva obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 179 ze dne 20. 2. 2011

 Program zasedání:
1) Nabídky na odizolování školky
2) Pokácení dubu
3) Odprodej pozemku paní Malíškové
4) Vyhlášky
5) Inventarizace majetku obce
6) Zpráva z „lesního auditu“
7) Schválené výdaje a příjmy
8) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
9) Úkoly ze zastupitelstva obce

Rozpočet na rok 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 178 ze dne 23. 1. 2011

Program zasedání:
1) Poptávkové řízení na odizolování školky
2) Informace o revitalizaci vrtu
3) Závěry kontrolního výboru z lesního auditu
4) Financování SDH Dubovice
5) Uniformy - hasiči
6) Nájemné za pozemek u kravína
7) Schválené výdaje a příjmy
8) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
9) Úkoly ze zastupitelstva obce
10) Program příštího zastupitelstva