Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 199 ze dne 13. 5. 2012

 Program zasedání:

 TOC \o "1-1" \n \p " " \u 1)        Zpráva o školce

Závěrečný účet 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 198 ze dne 22. 4. 2012

Program zasedání:
1)        Zpráva o školce
2)        Archiválie
3)        Žádost o příspěvek na cestu
4)        Program příštího zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 197 ze dne 1. 4. 2012

Program zasedání:
 

1)        Zpráva od pana Sankota
2)        Návrh rozpočtu na rok 2012
3)        Škola - informace o stavbě

Vyhláška k dani z nemovitostí 2012

Veřejná vyhláška k zpřístupnění:
- hromadný předpisný seznam čj. 45283/12/091960305456, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně.
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.
 

Změny 3. ÚPO Dubovice - pozvánka

 Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 196 ze dne 11. 3. 2012

 Program zasedání:
 

1)        Žádost o pozemek - Pavel Rousek
2)        Lelingdonová - úprava zahrady
3)        Pozemková reforma

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 195 ze dne 19. 2. 2012

Program zasedání:
1)        Pronájem školky 

2)        Schůze k pozemkové reformě
3)        Nabídka na akumulační kamna - školka

Rozpočet na rok 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 194 ze dne 29. 1. 2012

  Program zasedání:
1)        Finanční komise - projde hospodaření hasičů
2)        Agos - poslat nabídku na fasádu