Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 219 ze dne 21. 7. 2013

1)        Příspěvky paní Lelingdonové

2)        Poptávkové řízení – opěrná zeď a vydláždění dvoru
3)        Dřevo po vichřici
4)        Brigády
5)        Roční dotace hasičům – doplnění
6)        Cvičení Jóga
7)        Příjmy a výdaje

 
Příští jednání se uskuteční: 30. června 2013 od 19:00 v obecním úřadu Dubovice.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé