Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 212 ze dne 24. 2. 2012

 Program ze zasedání:
 
1)        Dokup akumulačních kamen do školky
2)        Školné ve školce pro příští rok a pronájem další třídy

Návrh rozpočtu na rok 2013

 Návrh rozpočtu na rok 2013.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 211 ze dne 27. 1. 2013

Program ze zasedání:

Oznámení o místě a konání II. kola prezidentských voleb

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání volby prezidenta České republiky II. kolo
 
Starosta obce Dubovice podle § 34 odst.1 písm.b)zákona
č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
oznamuje:

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 210 ze dne 6. 1. 2013

Program zasedání:
1) Odprodej pozemku Petru Svitákovi
2) Investiční a jiné podněty z výroční schůze obce
3) Výsledky odběrů vody
4) Finanční výbor - úkol
5) Sestavení rozpočtu na rok 2013
6) Jistič elektřiny pro školku
7) Občanské sdružení „Sbor dobrovolných hasičů Dubovice“

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 209 ze dne 16. 12. 2012

 Zápis viz níže.
Příští jednání se uskuteční 6. ledna 2012 v obecním úřadu.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 208 ze dne 18. 11. 2012

Program zasedání:

1)        Odprodej pozemku Petru Svitákovi

2)        Výroční schůze 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 207 ze dne 28. 10. 2012

Program zasedání:

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 206 ze dne 7. 10. 2012

  Program zasedání:

1) Odprodej pozemku Petru Svitákovi
2) Revize hasicích přístrojů
3) Odečty počítadel elektro a vody pro školku
4) Nové prostory obecního úřadu
5) Změna územního plánu č. 4
6) Vrty
7) Cvičení joga
8) Nabídka zápražových kamenů k odkoupení