Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 221 ze dne 8. 9. 2013

1) Pan Sankot - dříví
2) Školné Dubovických dětí
3) Lelingdonová - příspěvky
4) Kontrolní komise
5) Dušan Bláha – více práce
6) Rozhodnutí o schválení
7) Příjmy a výdaje
 
Příští jednání se uskuteční: 29. září 2013 od 19:00 v obecním úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 220 ze dne 18. 8. 2013

1)        Příspěvky paní Lelingdonové
2)        Opěrná zeď a vydláždění dvoru
3)        Svaz měst a obcí

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 219 ze dne 21. 7. 2013

1)        Příspěvky paní Lelingdonové

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 218 ze dne 30. 6. 2013

 1) Odprodej pozemků panu Hronovi
2) Příspěvky paní Lelingdonové
3) Poptávkové řízení – opěrná zeď a vydláždění dvoru
4) Schválení závěrečného účtu
5) Účetní závěrka 2012
6) Dřevo po vichřici
7) Brigády
8) Roční dotace hasičům
9) Změna územního plánu č. 4
10) Záměr prodeje a záměr pronájmu
11) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 217 ze dne 9. 6. 2013

1) Odprodej pozemků panu Hronovi
2) Příspěvky paní Lelingdonové
3) Poptávkové řízení – stropní záklop
4) Úkoly
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
6) Dětský den
7) Brigády
8) Změna územního plánu č. 4
9) Záměr prodeje a záměr pronájmu
10) Příjmy a výdaje

Závěrečný účet 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 216 ze dne 19. května 2013

 
1) Odprodej pozemků panu Hronovi
2) Příspěvky paní Lelingdonové
3) Poptávkové řízení – stropní záklop, opěrná zeď a zadláždění dvora
4) SDH Dubovice
5) Úkoly
6) Odkup pozemků pro parkování
7) Brigády
8) Příjmy a výdaje
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 215 ze dne 28. dubna 2013

 1.Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 214 ze dne 7. dubna 2013

1) Geometrické zaměření cesty pod Hronovými
2) Odečet elektrické energie
3) Poptávkové řízení
4) Kůrovcové dřevo
5) Sdružení dobrovolných hasičů zrušeno
6) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání 28. dubna 2012 v obecním úřadě Dubovice od 18:00.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 213 ze dne 17. 3. 2012

1) Připomínky pana Vávrů
2) Paní Váňová Marie
3) Odečet elektrické energie
4) Zastupitelstvo schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na rok 2013 až 2020
5) Poptávkové řízení
6) 25. 3. nepoteče voda
7) Kůrovcové dřevo
8) Sestavení rozpočtu na rok 2013
9) Náklady na školku
10) Příjmy a výdaje