Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 193 ze dne 8. 1. 2012

 Program zasedání:

2) Pozemková úprava
3) Pronájem kravína
4) Pokácení stromů
5) Opravy oplocenek
6) Žádost pana Randy
7) Spotřeba energií Hasičárna
8) Železo - kravín
9) Cena za m2 pozemku při prodeji chatařům
10) Dopis paní Malíškové
11) Dotace na fasádu školky
12) Popelnice

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 192 ze dne 4. 12. 2011

 Program zasedání:
1)        Školka - Paní Leligdonová
2)        Skládka na vlásenické

3)        Pozemková úprava

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 191 ze dne 13. 11. 2011

Program zasedání:

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 190 ze dne 23. 10. 2011

Program zasedání:
1) Školka - informace o stavebních pracech
2) Váňa Pavel - pronájem kravína
3) Záměr pronájmu pozemků pro zemědělskou výrobu
4) Žádost o pozemkovou úpravu
5) Trámy na školku
6) Rozpočtová změna
7) Brigády za červen a červenec
8) Oprava traktoru

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 189 ze dne 2. 10. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 188 ze dne 11. 9. 2011

Program zasedání:
1) Vyúčtování vodovodů - rozpis
2) Oprava veřejného osvětlení, vrty
3) Pan Hron požádal za Petra Svitáka o odkup nebo směnu pozemků
4) Pan Pavel Váňa se omluvil z jednání zastupitelstva
5) Pojištění hřiště
6) Smlouvy o vodě
7) Stromky za kravínem
8) Sběr nebezpečného odpadu
9) Školka

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 187 ze dne 21. 8. 2011

 Program zasedání:
1)        Starosta požádal o emailové adresy zastupitelů
2)        Stropy ve školce

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 186 ze dne 17. 7. 2011

Program zasedání:

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 185 ze dne 26. 6. 2011

 Program zasedání:
1) Zpráva od paní Leligdonové
2) Omezení rychlosti v obci
3) Revize minimaxů
4) Starosta obce není podjatý
5) Stropy ve školce
6) Zaplombování vodoměrů
7) Schválení zavěrečného účtu obce
8) Zrušení odměny ukrajincům za práci na školce
9) Brigády
10) Výdaje a příjmy

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 184 ze dne 5. 6. 2011

 Program zasedání: