Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. ledna 2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele
2) Záměr dalšího využití budovy OÚ pro školku a školu
3) Stavební úpravy půdního prostoru budovy OÚ
4) Vyhláška o systému nakládání s odpadem na území obce
5) Smlouva o svozu odpadů
6) Platba za odvoz odpadu na rok 2015
7) Oprava silnic
8) Návrh rozpočtu na rok 2015

Svoz komunálního odpadu

 Vážení spoluobčané,
na základě informace firmy SOMPO, proběhne svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích v následujících termínech.
čtvrtek 25.12.2014
pátek 2.1.2015
 
Obecní úřad Dubovice

Ustavující zápis zastupitelstva ze dne 2. 11. 2014

Program:
1) Určení ověřovatele a zapisovatele
2) Volba starosty a místostarosty obce
3) Volba předsedů výborů obce
4) Volba členů přestupkové komise
5) Vybudování nového vrtu
6) Zpracování změny č.4 územního plánu obce
7) Záměr prodeje pozemku
8) Různé
9) Správa elektronické úřední desky obce Dubovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 234 ze dne 31. 8. 2014

Program zasedání:
1) Stav lesů
2) Dopravní značení Dubovice – pokračující úkol
3) Úklid po deštích – pokračující úkol
4) Odkup pozemků pod vrty a vodojemem
5) Školka – obklad soklu
6) Brigády
7) Příjmy a výdaje
Příští zasedání se uskuteční 38. září od 18:00 v budově obecního úřadu v Dubovicích.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstev 2014

 O Z N Á M E N Í
o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 15 písm.g) Zákona č.491/2001
Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších
předpisů, pro volby konané ve dnech 10. a 11. října 2014,
informuji o počtu a sídle volebních okrsků
v obci Dubovice:
počet okrsků: 1

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 232 ze dne 29. 6. 2014

Program zasedání:

Dokumenty k volbám do zastupitelstva 2014

Vážení spoluobčané,
 
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. V této 
 
souvislosti bychom chtěli informovat o možnosti kandidovat v těchto volbách. Dle zákona 
 
o volbách do zastupitelstev obcí (491/2001Sb.), je nutné nejpozději do 5. srpna 2014 do 

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 231 ze dne 1. 6. 2014

Program zasedání:
1) Palivové dřevo
2) Pavel Höfer – vyčištění vlásenické stráně po těžbě
3) Zalesnění holiny na kopci
4) Dopravní značení Dubovice
5) Třetí vrt
6) Podružná měření ve školce
7) Ekokom
8) Stromky za kravínem
9) Školka – obklad soklu
10) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 230 ze dne 4. 5. 2014

Program zasedání:
1) Palivové dřevo
2) Pavel Höfer – vyčištění vlásenické stráně po těžbě
3) Zalesnění holiny na kopci
4) Dopravní značení Dubovice
5) Třetí vrt
6) Podružná měření ve školce
7) Ekokom
8) Stromky za kravínem
9) Školka – obklad soklu
10) Příjmy a výdaje
 

Oznámení o místě a konání voleb do EP 2014

 Volební místnost: hasičárna Dubovice
Konání: 23. května 2014: 14:00 - 22:00 a 24. května 2014: 8:00 - 14:00