Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 220 ze dne 18. 8. 2013

1)        Příspěvky paní Lelingdonové
2)        Opěrná zeď a vydláždění dvoru
3)        Svaz měst a obcí
4)        Odečty vodoměrů
5)        Vyjádření k existenci sítí u stavby manželů Váňových čp. 29
6)        Prodej pozemku pan Randa
7)        Jednání s policií
8)        Brigády
 
9)        Příjmy a výdaje
Příští jednání se uskuteční: 8. září 2013 od 19:00 v obecním úřadu Dubovice.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé