Úřad

Základní informace o fungování obecního úřadu, úřední hodiny, zastupitelstvo, atp.

Obecní zastupitelstvo

Zasedání zastupitelstva se konají zpravidla jednou za 3 týdny. Kancelář obecního úřadu je v budově bývalé školy/školky.
 
Členové zastupitelstva:

  • Starosta: JUDr. Jaroslav Váňa
  • Mistostarosta: Ing. Miloslav Váňa
  • Ostatní členové: Pavel Rataj, Mgr. Štěpán Váňa, Radek Höfer, Josef Hůda, Jan Jirsa