Vyhlášky

Platné vyhlášky obce Dubovice

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
 
 
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle

Opatření obecné povahy č. 1

Obecní úřad Dubovice
Dubovice 22, 393 01 Pelhřimov