Úřední deska, Ostatní informace, Úřad, Kontakt, Vyhlášky

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie http://dubovice.cz/sites/default/files/Ozameni_eon.pdf

Změna územního plánu č. 4

 Níže uvádíme odkazy na dokumenty týkající se změny územního plánu číslo 4:
Z4 - ÚPO_Dubovice -1 - Výkres základního členění území

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 5.2.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 5.2.2017 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Rozpočet na rok 2017 4) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2016 5) Záměr prodeje pozemků 6) Odměny za práce pro obec 7) Různé 8) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.1.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.1.2017 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Návrh rozpočtu na rok 2017 4) Práce v lesích 5) Různé 6) Příjmy a výdaje Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 5.2.2017 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 11.12.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 11.12.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Majetkové záležitosti – pozemky p.Hron 4) Oprava mostu 5) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2016 6) Rozpočtové provizorium na rok 2017 7) Odstranění stromů 8) Změna rozpočtu 9) Rozpočet na rok 2017 10) Různé 11) Brigády 12) Příjmy a

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 13.11.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 13.11.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Majetkové záležitosti – p.Hron - pronájem pozemků 4) Obecní vodovod 5) Majetkové záležitosti – prodej pozemku 6) Majetkové záležitosti – pronájem pozemku 7) Žádost paní Leligdonové – úhrada nákladů za likvidaci hmyzu 8)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 16.10.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 16.10.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Majetkové záležitosti – pozemky p.Hron 4) Obecní vodovod 5) Majetkové záležitosti – prodej pozemku 6) Změna rozpočtu 7) Různé 8) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 18.9.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 18.9.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Změna nájemní smlouvy s MŠ Dubovice 4) Obecní vodovod 5) Majetkové záležitosti – žádost o prodej pozemku 6) Práce v obecních lesích 7) Brigády 8) Různé 9) Příjmy a výdaje