Úřední deska, Ostatní informace, Úřad, Kontakt, Vyhlášky

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4. 9. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 4.9.2016
Program:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.8.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.8.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Stavební úpravy v prostorách budovy OÚ a školky 4) Obecní vodovod 5) Pronájem pozemku p.Novotný – žádost o snížení nájemného 6) Různé 7) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.7.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.7.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Stavební úpravy v podkrovních prostorách budovy OÚ 4) Oprava místních komunikací 5) Havárie vodovodu 6) Pronájem pozemku p.Novotný žádost o snížení nájemného 7) Žádost pana Pavla Váni o odprodej pozemku 8) Práce v obecních lesích 9) Různé 1

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 12.6.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 12.6.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Stavební úpravy v prostorách budovy OÚ a školky 4) Oprava místních komunikací 5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 6) Závěrečný účet obce za rok 2015, účetní závěrka ke dni 31.12.2015 7) Práce v obecních lesích 8) Různé 9) Příjmy a výdaje

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

DNE 26.5.2016 V DOBĚ OD 8:00 DO 13:00HOD. PROBĚHNE PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DO OBCE DUBOVICE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet obce DUBOVICE za rok 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubovice za rok 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.5.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.5.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 4) Práce v obecních lesích 5) Záměr pronájmu pozemku 6) Různé 7) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.4.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.4.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2016 4) Černá skládka lokalita „Kliky“ 5) Stavební úpravy podkroví budovy OÚ 6) Smlouva o zřízení věcného břemene 7) Změna rozpočtu č.1 8) Brigády 9) Různé 10) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.2.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.2.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Nájem budovy OÚ
4) Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2016
5) Černá skládka lokalita „Kliky“
6) Odborná příprava velitelů jednotky požární ochrany obce
7) Různé
8) Příjmy a výdaje