Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.4.2019

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Výstavba RD na pozemkové – směna pozemků
4) Dotace od Kraje Vysočina na obnovu venkova na rok 2019
5) Řešení dopravní situace odbočování do obce
6) Připojení vodovodu obce na soustavu „HUPEPO“
7) Práce v obecních lesích
8) Čištění odpadních vod v obci
9) Zhotovení skříňky na uložení betlému v kapličce
10) Územní plán obce
11) Různé
12) Brigády
13) Příjmy a výdaje
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 26.5.2019 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.