Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 15.9.2019

 Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Řešení dopravní situace odbočování do obce
            4) Připojení vodovodu obce Dubovice k vodojemu Města Pelhřimova
            5) Územní plán obce
            6) Práce v lese
            7) Příjmy a výdaje
 Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  20.10.2019 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích