Záměr prodeje pozemku a zřízení věcného břemene

 Záměr prodeje pozemku a zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr vyhotovení geometrického plánu, kterým se provede oddělení třímetrového pruhu, jako přístupové cesty k nemovitosti na st. 38 v obci a KÚ Dubovice v majetku paní Jany Medové, zastupitelstvo obce dále schvaluje záměr prodeje parcely č. 522/16 o výměře 130 m2.
Obec Dubovice si vyhrazuje právo tento záměr změnit nebo doplnit, případně od něj ustoupit.
Bližší informace k tomuto záměru lze získat u starosty obce JUDr. Jaroslava Váni, tel 602 270 769.
V Dubovicích dne 4.7.2019