OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 Starosta obce Dubovice podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Číslo okrsku a místo pro hlasování: Okrsek č.1 – budova hasičské zbrojnice Dubovice čp.16
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem) nebo prokáže totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vloženi hlasovacího lístku do úřední obálky.
V Dubovicích dne 8. 5. 2019
JUDr. Jaroslav Váňa
starosta obce Dubovice