Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice konaného dne 27.9.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 27.9.2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Stavba třetího vrtu vodovodu
4) Zateplení podkroví budovy OÚ
5) Hospodaření v obecních lesích
6) Setkání rodáků
7) Brigády
8) Různé
9) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 23.82015

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 23.8.2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Stavba třetího vrtu vodovodu
4) Revize hromosvodu na budově OÚ
5) Zateplení podkroví budovy OÚ
6) Hospodaření v obecních lesích
7) Pokácení akátu
8) Různé
9) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.7.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.7.2015 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Změna územního plánu obce 4) Revize hromosvodu na budově OÚ 5) Zateplení podkroví budovy OÚ 6) Různé 7) Příjmy a výdaje Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 23.8.2015 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ze dne 21.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ze dne 21.6.2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Likvidace odpadů v obci
4) Hospodaření v obecních lesích
5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
6) Závěrečný účet za rok 2014, účetní závěrka roku 2014
7) Provádění rozpočtových opatření
8) Změna rozpočtu
9) Brigády
10) Různé

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dubovice za rok 2014

 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dubovice za rok 2014.
Závěr : " Nebyly zjištěny chyby a nedostatky"
Závěrečný účet obce 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.5.2015

 
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 17.5.2015 v 18.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konané dne 19.4.2015

Zápis  ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice konaného dne 19.4.2015
 
1) Určení zapisovatele a ověřovatele
2) Další provoz a využití budovy OÚ pro školku, přefakturace elektřiny
3) Likvidace biologického odpadu
4) Oprava silnic
5) Inventarizace majetku
6) Prodej dřeva z obecních lesů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konané dne 15.3.2015

 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konané dne 15.3.2015
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele
2) Přefakturace spotřeby elektřiny pro školku
3) Likvidace biologického odpadu
4) Oprava silnic
5) Inventarizace majetku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konané dne 8.2.2015

 Program:
 

Návrh rozpočtu na rok 2015