Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet obce DUBOVICE za rok 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubovice za rok 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.5.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 8.5.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 4) Práce v obecních lesích 5) Záměr pronájmu pozemku 6) Různé 7) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.4.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.4.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2016 4) Černá skládka lokalita „Kliky“ 5) Stavební úpravy podkroví budovy OÚ 6) Smlouva o zřízení věcného břemene 7) Změna rozpočtu č.1 8) Brigády 9) Různé 10) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.2.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.2.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Nájem budovy OÚ
4) Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2016
5) Černá skládka lokalita „Kliky“
6) Odborná příprava velitelů jednotky požární ochrany obce
7) Různé
8) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 31.1.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 31.1.2016

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Nájem budovy OÚ
4) Dar pro Centrum LADA Pacov
5) Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2016 – změna projektu
6) Rozpočet na rok 2016
7) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2015
8) Žádost o odprodej pozemku
9) Různé

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.1.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.1.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2016 4) Zaměření vrtu č.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 29.11.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 29.11.2015
Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Zapojení třetího vrtu do soustavy vodovodu
4) Oprava schodiště a elektroinstalace v budově obecního úřadu
5) Dotace na zateplení a montáž oken na půdu budovy OÚ
6) Rozpočtové provizorium

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 25.10.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 25.10.2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Zapojení třetího vrtu do soustavy vodovodu
4) Oprava cesty „K Jezeru“
5) Oprava schodiště v budově obecního úřadu
6) Hospodaření v obecních lesích
7) Změna rozpočtu
8) Různé
9) Příjmy a výdaje