Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 24.3.2019

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Dotace od Kraje Vysočina na obnovu venkova na rok 2019
4) Řešení dopravní situace odbočování do obce
6) DSO SOMPO – členství + nový systém svozu odpadů
7) Práce v obecních lesích
8) Čištění odpadních vod v obci
9) Zpracování nového územního plánu obce
10) Různé
11) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 28.4.2019 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.