OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 Starosta obce DUBOVICE podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje:
 
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 7. června 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
dne 8. června 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost HASIČSKÁ ZBROJNICE pro voliče bydlící v v obci Dubovice
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.
 
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 
V Dubovicích dne 21.5.2024
 
JUDr. Jaroslav Váňa starosta