Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 2.6.2024

 Program:          
1)  Určení zapisovatele a ověřovatelů
2)  Schválení programu jednání
3)  Změna vytápění v budově obecního úřadu
4)  Oprava střechy budovy hasičárny
5)  Pojištění majetku obce
6)  Zhodnocení volných finančních prostředků
7)  Odměna účetní
8)  Komplexní pozemková úprava – plán společných zařízení (cesty, komunikace)
9) Různé
10) Příjmy a výdaje 
 
 
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  24.6.2024 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.