Veřejná vyhláška opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 4 Územního plánu (dále jen ÚP) Pelhřimov

 Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby
 
oznamuje a doručuje
 
o p a k o v a n é   v e ř e j n é   p r o j e d n á n í
 
upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 4 Územního plánu (dále jen ÚP) Pelhřimov.
 
Opakované veřejné projednání se uskuteční dne:
 
29. května 2024 (středa) v 15:00 hod., ve velké zasedací místnosti MěÚ Pelhřimov, Pražská 2460 (přízemí)
 
 
 
 
dubovice.cz/sites/default/files/Veřejná vyhláška změna č.4 ÚP Pelhřimov.pdf