Úřední deska

Elektronická úřední deska obecního úřadu Dubovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 28.10.2018

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Volba starosty a místostarosty obce 4) Zřízení výborů, volba předsedů a členů výborů 5) Odměňování členů zastupitelstva 6) Práce v obecních lesích 7) Různé 8) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 23.9.2018

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Práce v obecních lesích
4) Změna rozpočtu č. 6
5) Dar členům zastupitelstva
6) Příjmy a výdaje 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce DUBOVICE

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce DUBOVICE, podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 1. Volby do zastupitelstva obce Dubovice se uskuteční v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 2.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.8.2018

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Žádost o napojení na obecní kanalizaci
4) Práce v obecních lesích
5) Změna rozpočtu č. 5
6) Různé
7) Příjmy a výdaje

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 22.7.2018

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Rozpočtový výhled
4) Práce v obecních lesích
5) Změna rozpočtu č. 4
6) Různé
7) Příjmy a výdaje

Volby do ZO Obce Dubovice

Potřebný počet podpisů na peticích pro podporu volební strany pro volby do ZO Obce Dubovice (počet obyvatel obce Dubovice ke dni 1.1.2018 … 74) - pro nezávislé kandidáty … 4 (čtyři) podpisy - pro sdružení nezávislých kandidátů … 6 podpisů V Dubovicích dne 13.7.2018 JUDr. Jaroslav Váňa Starosta obce Dubovice

Oznámení 3.7.2018 - kvalita pitné vody

Vážení spoluobčané, Po provedení odběrů nových kontrolních vzorků vody z obecního vodovodu bylo zjištěno, že voda vyhovuje všem ukazatelům. V Dubovicích, dne 3.7.2018 JUDr.