Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR

 
Starosta obce Dubovice podle § 27 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
o z n a m u j e
 
1. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č.15 (Pelhřimov) a č.51 (Žďár nad Sázavou) se uskuteční
v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve  volebním okrsku č.1 Dubovice je volební místnost na adrese Dubovice čp.16 (budova hasičské zbrojnice) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Dubovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina platným občanským průkazem, cestovním pasem a pro volby do Senátu Parlamentu ČR občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).
 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční
v pátek dne 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
 
 
V Dubovicích dne   15.9.2020                                              JUDr. Jaroslav Váňa
                                             starosta
 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat