Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 18.6.2023

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Systém čištění odpadních vod v obci
4) Investiční a neinvestiční záměry obce – úprava budovy hasičárny
5) Odprodej pozemků - narovnání faktického stavu
6) Výpůjčka plynovodu, odprodej EGD
7) Oprava cest - program Obnovy venkova 2023
8) Závěrečný účet obce za rok 2022, účetní závěrka ke dni 31.12.2022
9) Změna rozpočtu č.2
10) Nabídka fotografií obce do publikace
11) Různé
12) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 30.7.2023 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.