Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.1.2018

 PROGRAM:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Návrh rozpočtu na rok 2018
4) Žádost o nájem pozemku
5) Práce v obecních lesích
6) Dar pro „Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina“
7) Akce „Čistá Vysočina“
8) Různé
9) Příjmy a výdaje
 
 
Návrh rozpočtu naleznete na odkazu:
 
http://dubovice.cz/sites/default/files/navrh_rozpocet_2018.pdf