Záměr pronájmu pozemků 47,48,49,50,59,60, a 354/3 o celkové výměře 0,6529 ha

 
Obec Dubovice v souladu s usnesením č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne
14.1.2018, předkládá podle § 39 z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, na
základě žádosti Okresního mysliveckého spolku, záměr pronájmu pozemků
parc.číslo 47,48,49,50,59,60, a 354/3 o celkové výměře 0,6529 ha. OMS žádá o
dlouhodobý pronájem za účelem opravy, rekonstrukce nebo modernizace
stávajících staveb na těchto pozemcích stojících, aby zde bylo možné nadále
provozovat brokovou střelnici.
Obec Dubovice si vyhrazuje právo tento záměr změnit nebo doplnit,
případně od něj ustoupit.
Bližší informace k tomuto záměru lze získat u starosty obce JUDr. Jaroslava
Váni, tel 602 270 769.