Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky II. kolo

Starosta obce Dubovice podle § 34 odst.1 písm.b)zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) oznamuje: 1. II.kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční: v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 27.ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Hasičské zbrojnice v obci Dubovice čp.16 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Dubovice. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady nebude mu hlasování umožněno. 4. Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky obdrží volič ve volební místnosti. 5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V Dubovicích dne 17.1.2018 JUDr.Jaroslav Váňa starosta obce DUBOVICE