SDH Dubovice

Sbor dobrovolných hasičů Dubovice funguje od roku 1950. Od té doby se aktivně zúčastňuje okrskových i pohárových soutěží. Kde velmi dobře reprezentuje obec Dubovice. Složení sboru se pravidelně obnovovalo o nové členy, což mu umožňovalo nepřerušené fungování až do současnosti.
 
Vzhledem k tomu, že Dubovice jsou počtem obyvatel velmi malá obec není členská základna tak rozsáhlá. V současné době čítá cca 30 aktivních i neaktivních členů (mužů i žen). Mnozí zůstávají členy i poté, co se odstěhují z Dubovic.
 
V minulosti měly Dubovice také kompletní družstvo žen, které bylo velmi úspěšné na soutěžích. V současné době máme téměř polovinu mužského soutěžícího družstva složenou z nových členů, kteří si teprve osvojují soutěžní návyky a postupy, nicméně i tak dosahujeme nadprůměrných časů a získali jsme již několik ocenění.
 
Naši předchůdci získali pro SDH Dubovice dobré jméno a my se snažíme dobré jméno sboru dobrovolných hasičů Dubovice udržet.