Zasedání zastupitelstva č. 168 z 20. června 2010

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ve formátu pdf. Pokud nejde otevřít, stáhněte si Adobe reader.

 
Na programu jednání bylo:

 

1. Náklady uplynulého období
2. Hosté – zástupci SDH Dubovice
3. Webové stránky
4. Prodej pozemku p.č. 604/120 v KÚ Dubovice
5. Směna pozemků p.č.30/2 a 27/2 v KÚ Dubovice
6. Závěrečný účet obce za rok 2009
7. Zřizovací listina jednotky SDH obce Dubovice
8. Oznámení o nálezu stromů napadených kůrovcem
9. Odměna za údržbu vrtů na vodu
10. Změna rozpočtu

 

Příští zasedání ZO bude dne 11. 7. 2010 v 19.00 hodin.