Zasedání zastupitelstva č. 167 z 30. května 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ve formátu pdf. Pokud nejde otevřít, stáhněte si Adobe reader.   Na programu jednání bylo:

  1. Náklady uplynulého období
  2. Záměr odprodeje pozemku parc.č. 604/120 v KÚ Dubovice
  3. Směna pozemků parc.č. 30/2 a 27/2 v KÚ Dubovice
  4. Změny v evidenci obyvatel
  5. Výsledky ankety o správě lesů
  6. Připomínky hostů

Příští zasedání ZO bude dne 20.6. 2010 v 19.00 hodin.