Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 217 ze dne 9. 6. 2013

1) Odprodej pozemků panu Hronovi
2) Příspěvky paní Lelingdonové
3) Poptávkové řízení – stropní záklop
4) Úkoly
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
6) Dětský den
7) Brigády
8) Změna územního plánu č. 4
9) Záměr prodeje a záměr pronájmu
10) Příjmy a výdaje

Příští jednání se uskuteční: 30. června 2013 od 19:00 v obecním úřadu Dubovice.

1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé