Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 216 ze dne 19. května 2013

 
1) Odprodej pozemků panu Hronovi
2) Příspěvky paní Lelingdonové
3) Poptávkové řízení – stropní záklop, opěrná zeď a zadláždění dvora
4) SDH Dubovice
5) Úkoly
6) Odkup pozemků pro parkování
7) Brigády
8) Příjmy a výdaje
 
Příští jednání se uskuteční: 9. června 2013 od 18:00 v obecním úřadu Dubovice.
 
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé