Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 215 ze dne 28. dubna 2013

 1.Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva obce
2. IČO Sboru dobrovolných hasičů Dubovice
3. Výměna jističe elektriky ve školce, fakturace elektřiny pro paní Leligdonovou
4. Půdní vestavba školky /podlaha/
5. nabídka odkupu části pozemku paní Pospíšilové pro účely parkování
6..Změna rozpočtu
7. Příjmy a výdaje za uplynulé období