Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 213 ze dne 17. 3. 2012

1) Připomínky pana Vávrů
2) Paní Váňová Marie
3) Odečet elektrické energie
4) Zastupitelstvo schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na rok 2013 až 2020
5) Poptávkové řízení
6) 25. 3. nepoteče voda
7) Kůrovcové dřevo
8) Sestavení rozpočtu na rok 2013
9) Náklady na školku
10) Příjmy a výdaje
Příští zasedání 7. dubna 2012 v obecním úřadě Dubovice od 18:00.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé