Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 193 ze dne 8. 1. 2012

 Program zasedání:

2) Pozemková úprava
3) Pronájem kravína
4) Pokácení stromů
5) Opravy oplocenek
6) Žádost pana Randy
7) Spotřeba energií Hasičárna
8) Železo - kravín
9) Cena za m2 pozemku při prodeji chatařům
10) Dopis paní Malíškové
11) Dotace na fasádu školky
12) Popelnice
13) Rozpočtové provizorium, inventura, změny v rozpočtu obce
14) Výdaje a příjmy
 
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 29. 1. 2012 od 18:00 v Hasičárně Dubovice. 
Program:
1) Kontrola stavby školky
2) Schvalování výdajů a příjmů obce
3) Diskuze