Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 192 ze dne 4. 12. 2011

 Program zasedání:
1)        Školka - Paní Leligdonová
2)        Skládka na vlásenické

3)        Pozemková úprava
4)        Školka - informace od technického dozoru
5)        Pokácení stromů
6)        Opravy oplocenek
7)        Smlouva o pronájmu kravína
8)        Změna rozpočtu č. 3/2011
9)        Brigády - listopad
10)     Veřejná schůze
11)     Výdaje a příjmy
 
Příští zasedání se uskuteční 8. ledna 2012 v Hasičárně Dubovice.
 
Program příštího zasedání:
1)      Kontrola stavby školky
2)      Schvalování výdajů a příjmů obce
3)      Diskuze
4)   Různé