Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 191 ze dne 13. 11. 2011

Program zasedání:
1) Skládka na vlásenické
2) Smlouvy
3) Vícepráce školka
4) Pozemková úprava
5) Emailová konverzace s paní Lelingdonovou
6) Pozemek obce versus Straka
7) Pronájem kravína
8) Brigády
9) Výdaje a příjmy
10) Program příštího zastupitelstva
 
Příští jednání se uskuteční: 4. prosince 2011 od 18:00 v Hasičárně Dubovice.
 
Program:
1) Kontrola stavby školky
2) Schvalování výdajů a příjmů obce
3) Diskuze
4) Různé