Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 190 ze dne 23. 10. 2011

Program zasedání:
1) Školka - informace o stavebních pracech
2) Váňa Pavel - pronájem kravína
3) Záměr pronájmu pozemků pro zemědělskou výrobu
4) Žádost o pozemkovou úpravu
5) Trámy na školku
6) Rozpočtová změna
7) Brigády za červen a červenec
8) Oprava traktoru
9) Výdaje a příjmy
10) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
11) Úkoly ze zastupitelstva obce
12) Program příštího zastupitelstva
 
Příští jednání se uskuteční: 13. listopadu 2011 od 18:00 v Hasičárně Dubovice.
 
Program:
1) Kontrola stavby školky
2) Schvalování výdajů a příjmů obce
3) Diskuze
4) Různé