Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 188 ze dne 11. 9. 2011

Program zasedání:
1) Vyúčtování vodovodů - rozpis
2) Oprava veřejného osvětlení, vrty
3) Pan Hron požádal za Petra Svitáka o odkup nebo směnu pozemků
4) Pan Pavel Váňa se omluvil z jednání zastupitelstva
5) Pojištění hřiště
6) Smlouvy o vodě
7) Stromky za kravínem
8) Sběr nebezpečného odpadu
9) Školka
10) Výlov rybníků
11) Notebook účetní
12) Záměr pronájmu pozemků pro zemědělskou výrobu
13) Výdaje a příjmy
14) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
15) Úkoly ze zastupitelstva obce
 
 
Příští jednání se uskuteční: 2. října 2011 od 18:00 v Hasičárně Dubovice.
 Program příštího zasedání:
1) Kontrola plnění úkolů
2) Schvalování výdajů a příjmů obce
3) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací ve školce
4) Pronájem kravína
5) Prodej pozemků
6) Diskuze