Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 187 ze dne 21. 8. 2011

 Program zasedání:
1)        Starosta požádal o emailové adresy zastupitelů
2)        Stropy ve školce
3)        Smlouva na dodávku vody
4)        Protokol o vodě
5)        Dřevo ze školy
6)        Likvidace trávy za kravínem
7)        Nabídka na pronájem kravína
8)        Přeložení vedení vysokého napětí
9)        Pozvánka na jednání zastaupitelstva
10)     Výdaje a příjmy
11)     Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
12)     Úkoly ze zastupitelstva obce
13)     Program příštího zastupitelstva

 
Příští jednání se uskuteční: 11. září 2011 od 18:00 v Hasičárně Dubovice.
 Program příštího zasedání:
1) Kontrola plnění úkolů
2) Schvalování výdajů a příjmů obce