Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 186 ze dne 17. 7. 2011

Program zasedání:
1) Uzavření smlouvy mezi obcí a odběrateli na vodu
2) Stropy ve školce
3) Likvidace plevele okolo stromků
4) Výdaje na dětský den
5) Obec nabízí k prodeji palivové dříví
6) Snížení zálohy na plyn
7) Výdaje a příjmy
8) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
9) Úkoly ze zastupitelstva obce
10) Program příštího zastupitelstva
 
Příští jednání se uskuteční: 21. srpna 2011 od 18:00 v Hasičárně Dubovice.
 
Program příštího zasedání:
1) Kontrola plnění úkolů
2) Schvalování výdajů a příjmů obce
3) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací ve školce
4) Diskuze