Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 185 ze dne 26. 6. 2011

 Program zasedání:
1) Zpráva od paní Leligdonové
2) Omezení rychlosti v obci
3) Revize minimaxů
4) Starosta obce není podjatý
5) Stropy ve školce
6) Zaplombování vodoměrů
7) Schválení zavěrečného účtu obce
8) Zrušení odměny ukrajincům za práci na školce
9) Brigády
10) Výdaje a příjmy
11) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
12) Úkoly ze zastupitelstva obce
13) Program příštího zastupitelstva
 
Příští jednání se uskuteční: 17. července 2011 od 18:00 v Hasičárně Dubovice.
 
Program příštího zasedání:
1) Kontrola plnění úkolů
2) Schvalování výdajů a příjmů obce
3) Diskuze