Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 184 ze dne 5. 6. 2011

 Program zasedání:
 
1) Vodovod
2) Pan Sankot informoval o množství vytěženého kůrovcového dřeva
3) Informace o školce
4) Popelnice - poplatek za svoz odpadu
5) Omezení rychlosti v obci 30 km/h
6) Revize minimaxu
7) Výdaje a příjmy
8) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
9) Úkoly ze zastupitelstva obce
10) Program příštího zastupitelstva
 
Příští jednání se uskuteční: 26. června 2011 od 18:00 v Hasičárně Dubovice.
 
Program příštího zasedání:
1) Kontrola plnění úkolů
2) Schvalování výdajů a příjmů obce
3) Diskuze
4) Různé